Softstarty ABB

Wszystkie softstarty niskonapięciowe ABB są projektowane i wytwarzane zgodnie z regułami wyznaczonymi przez IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna).

Komisja wydaje publikacje, które są uznawane na całym świecie jako obowiązujące normy. Norma IEC dla softstartów nosi numer IEC 60947-4-2. Softstarty są skonstruowane według oświadczenia producenta, zgodnie z tą normą. W większości krajów nie są poddawane żadnym próbom. W niektórych krajach przepisy wymagają odrębnych atestów.

Dyrektywy Unii Europejskiej
Należy zwrócić uwagę na trzy dyrektywy UE:

Dyrektywa niskonapięciowa 206/95/WE
Dotyczy aparatury elektrycznej od 50 do 1000 V AC i od 75 do 1500 V DC

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wbudowanych w maszyny.

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dotyczy wszystkich urządzeń zdolnych do wywoływania zakłóceń elektromagnetycznych, określając m.in. dopuszczalny poziom emisji zakłóceń i wymagania dotyczące odporności.

Oznakowanie CE
Jeśli dany produkt spełnia wymagania odnoszącej się do niego normy EN, przyjmuje się, że spełnia także wymagania zarówno dyrektywy niskonapięciowej, jak i dyrektywy
zgodności elektromagnetycznej, w związku z czym może on być opatrzony znakiem CE. Softstarty podlegają normie zharmonizowanej EN 60947-4-2, która jest taka sama jak norma IEC 60947-4-2.

W tym przypadku oznakowanie CE nie uwzględnia zgodności z dyrektywą maszynową, która wymaga specjalnej kontroli instalacji maszyny. Ponieważ softstart jest aparatem elektrycznym stwarza zagrożenie przede wszystkim elektryczne, więc podl ega on dyrektywie niskonapięciowej.

Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości, lecz dowodem na zgodność produktu z dyrektywami UE.


 Powyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl