Softstarty ABB

Rozrusznik gwiazda-trójkąt składa się zazwyczaj z trzech styczników, przekaźnika przeciążeniowego i licznika czasu. Ta metoda może być stosowana tylko do rozruchu silnika, który jest połączony w trójkąt podczas pracy ciągłej.

Zasada działania rozrusznika gwiazda-trójkąt polega na tym, że w pierwszej fazie przyspieszania uzwojenia silnika połączone są w gwiazdę, przez co prąd jest obniżony. Po zaprogramowanym czasie następuje zmiana połączenia na połączenie w trójkąt, przy którym występuje pełny prąd, a także pełny moment obrotowy.

W przypadku połączenia w trójkąt napięcie na każdym z uzwojeń silnika jest takie samo jak napięcie sieci. Prąd silnika rozkłada się na dwa uzwojenia równoległe ze współczynnikiem w stosunku do prądu linii. Jeśli impedancja poszczególnych uzwojeń silnika wynosi Z, to suma impedancji uzwojeń równoległych wynosi Z/V3.

Gdy silnik jest połączony w gwiazdę, uzwoj enia silnika są połączone szeregowo. Impedancja wynosi wówczas 3 razy więcej niż podczas połączenia w trójkąt. Ponieważ poziom napięcia jest taki sam, więc przy połączeniu w gwiazdę uzyskuje się 1/3 tego prądu co przy połączeniu w trójkąt. Jeśli zatem jest u żywany rozrusznik gwiazda-trójkąt, prąd połączenia w gwiazdę odpowiada 33% wartości w przypadku silnika połączonego w trójkąt.


Ponieważ napięcie główne jest takie samo, więc silnik odczuwa połączenie w gwiazdę jako redukcję napięcia, co sprawia, że napięcie na poszczególnych uzwojeniach silnika będzie odpowiadało napięcia głównego. Niższe napięcie przekłada się na obniżenie momentu obrotowego. Moment obrotowy obniżany jest o kwadrat napięcia, czyli stanowi 33% wartości momentu obrotowego w przypadku połączenia w trójkąt. Jest to jednak tylko wartość teoretyczna. Bliższa prawdzie jest wartość 25% ze względu na dodatkowe straty, a także inne parametry sprawności obowiązujące podczas połączenia w gwiazdę. Sprawdza się to dobrze przy rozruchu bez obciążenia lub pod bardzo lekkim obciążeniem, ale nie w przypadku cięższych zastosowań.

Z rozrusznikami gwiazda-trójkąt występują duże problemy podczas rozruchu np. pomp. Gdy silnik przyspieszy do około 80-85% prędkości znamionowej, moment obciążenia zrównuje się z momentem obrotowym silnika i silnik przestaje przyspieszać. Aby osiągnąć prędkość znamionową, należy zmienić połączenie na połączenie w trójkąt, co często skutkuje wysokimi wartościami prądu szczytowego i przełączania. Czasami prąd szczytowy może osiągnąć wartość nawet większą niż przy rozruchu bezpośrednim.


Ponadto, podobnie jak przy rozruchu bezpośrednim, silnik uruchomiony rozrusznikiem gwiazda-trójkąt zatrzymać można tylko w sposób bezpośredni.


Powyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl