Softstarty ABB

Przemiennik częstotliwości jest czasami nazywany napędem o zmiennej prędkości (VSD), napędem o zmiennej częstotliwości (VFD) lub po prostu napędem. Napęd składa się zasadniczo z dwóch części, z których jedna przekształca prąd zmienny (50 lub 60 Hz) na stały, a druga stały z powrotem na zmienny, ale o częstotliwości równej nastawie od 0 do 250 Hz. Regulując częstotliwość, napęd jest w stenie sterować prędkością silnika.

Podczas rozruchu napęd podnosi częstotliwość od 0 Hz do wartości równej częstot liwości sieci (50 lub 60 Hz). Ponieważ w ten sposób częstotliwość wzrasta stopniowo, więc można uznać, że silnik pracuje z prędkością znamionową dla danej częstotliwości. Jeśli zatem silnik pracuje z prędkością znamionową, od początku jest dostępny jego znamionowy moment obrotowy i prąd będzie zbliżony do prądu znamionowego. Zazwyczaj napęd wyłączany jest samoczynnie, gdy osiągnie 1,5-krotność prądu znamionowego.

Jeśli prędkość silnika regulowana jest przy użyciu napędu, można przeprowadzić tzw.softstop. Jest to przydatne zwłaszcza do zatrzymywania pomp, aby uniknąć uderzenia hydraulicznego wody, ale także w transporterach taśmowych.


W wielu instalacjach konieczne jest ciągłe regulowanie prędkości silnika, do czego bardzo dobrze nadaje się napęd. Często jednak napęd słu ży tylko do uruchamiania i zatrzymywania silnika, a ciągłe regulowanie prędkości nie jest potrzebne. Podwyższa to niepotrzebnie koszty rozwiązania w porównaniu np. z softstartem.


Napęd jest znacznie większy i wymaga o wiele więcej miejsca niż softstart. Ponadto napęd jest także cięższy, co sprawia, że jest mniej dogodnym rozwiązaniem np. na statkach, gdzie każdy kilogram jest istotny. Wreszcie, ponieważ napęd zmienia częstot liwość, a właściwie tworzy przebieg sinusoidalny, wywołuje harmoniczne w sieci. Problemy te redukowane są przez dodatkowe filtry, a także kable ekranowane, ale zazwyczaj harmonicznych nie można całkowicie wyeliminować.


Powyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl