Softstarty ABB

Stycznik główny
P Czy jest wymagane, aby połączyć stycznik główny szeregowo przed softstartem?
O Chociaż softstart w ogóle nie wymaga stycznika głównego, to zalecamy zastosowanie go jako wyłącznika awaryjnego i/lub wyzwalacza przekaźnika przeciążeniowego. W niektórych instalacjach stycznik główny można zastąpić wyłącznikiem kompaktowym.

Temperatura otoczenia
P Czy można używać softstartu, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż wart ość zalecana podczas pracy?
O Softstart może normalnie działać przy wyższej temperaturze otoczenia podczas pracy, o ile prąd znamionowy układu zostanie proporcjonalnie obniżony zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowanie softstopu w instalacjach
P W jakich instalacjach przydatny jest softstop?
O Softstop najbardziej przydaje się w instalacjach pomp i transporterów taśmowych.

Zalety obwodu obejściowego
P Jaki jest pożytek z obwodu obejściowego?
O Redukcja strat mocy. Ponadto istnieje możliwość zastosowania mniejszej i bardziej szczelnej (wyższy stopień IP) obudowy ze względu na to, że nie jest wymagana wentylacja.

Utrata mocy
P Jaka jest strata mocy softstartu podczas pracy ciągłej?
O Takie dane można znaleźć w katalogu. W przypadku softstartów ABB można to obliczyć z następującego wzoru
Ta wartość spadnie do zaledwie 50 W, jeśli zastosowany zostanie obwód obejściowy. To jest moc wentylatorów chłodzących, obwodów drukowanych itp.
Ie jest prądem łączeniowym silnika.

Obciążenia rezystancyjne
P Czy softstart działa z obciążeniami pojemnościowymi lub rezystancyjnymi?
O Nie, wszystkie softstarty ABB są przeznaczone do obsługi wyłącznie obciążeń indukcyjnych.

Banki kondensatorów
P Gdzie należy umieszczać banki kondensatorów do kompensacji współczynnika mocy, jeśli używane są softstarty?
O Banków kondensatorów nie można umieszczać między softstartem a silnikiem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie softstartu. Banki kondensat orów należy zamiast tego umieszczać na linii bocznej softstartu.

Kategoria zastosowania
P Jaka powinna być kategoria zastosowania stycznika głównego i stycznika obejściowego?
O Stycznik główny: zawsze AC-3. Stycznik obejściowy: można użyć kategorii AC-1.

Sygnalizacja usterki podczas rozruchu
P Dlaczego softstart sygnalizuje usterkę, gdy sygnał startu wydany zostanie równocześnie stycznikowi głównemu i softstartowi?
O Jeśli zwarcie stycznika głównego nastąpi zbyt późno, softstart zasygnalizuje to jako utratę fazy. Problem ten można rozwiązać, opóźniając sygnał startu softstartu o około 0,5 s.

Próba bez silnika
P Czy można wypróbować działanie softstartu bez silnika?
O Nie jest to możliwe z tego względu, że nie przepływałby wtedy prąd przez softstart, a niektóre rodzaje sygnalizowałyby oprócz tego utratę obciążenia.

Wyzwolenie przekaźnika przeciążeniowego podczas rozruchu
P Dlaczego podczas rozruchu następuje wyzwolenie przekaźnika przeciążeniowego?
O Możliwe przyczyny mogą być następuj ące:
• zbyt niski limit prądu
• zbyt długi czas narastania
• zbyt niskie napięcie początkowe
• niewłaściwa klasa wyzwalania zabezpieczenia przeciążeniowego
• niewłaściwe ustawienie w zabezpieczeniu przeciążeniowym

Osobny przekaźnik przeciążeniowy w układzie z obwodem obejścia
P Czy w przypadku korzystania z soft-startu z wbudowanym elektronicznym przekaźnikiem przeciążeniowym i obwodem obejścia jest potrzebny osobny przekaźnik przeciążeniowy?
O Jeśli przekładniki prądowe softstartu można tak zamontować, aby pomiar mógł być wykonywany podczas korzystania z obwodu obejścia, osobny przekaźnik nie jest wymagany. W przeciwnym razie tak.

Różne częstotliwości
P Czy ten sam softstart może być używany w sieciach 50 i 60 Hz?
O Jest to możliwe ze wszystkimi typami softstartów ABB pod warunkiem, że przebieg krzywej jest sinusoidalny.

Fluktuacje napięcia
P Jakie fluktuacje napięcia tolerują softstarty?
O Wartość minimalna i maksymalna, przy której możemy zagwarantować pełną sprawność, wynoszą odpowiednio -15% i 10% wartości znamionowej.
Jest to zgodne z normą IEC.
Przykład: PSR25-600-70. Napięcie łączeniowe tego produktu wynosi 208 V ... 600 V np. 208 V -15% ... 600 V + 10%.

Bezpieczniki półprzewodnikowe
P Czy można stosować wyłącznie bezpieczniki półprzewodnikowe?
O Użycie bezpiecznika półprzewodnikowego pozwala na osiągnięcie koordynacji typu 2. Można użyć wyłącznika kompaktowego (MCCB) lub silnikowego (MMS), ale wtedy trzeba zadowolić się koordynacją typu 1. Opisane jest to dokładniej w rozdziale o koordynacji.


Powyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl