Softstarty Eaton Electric

Czerwony LED Zielony LED Funkcja
Świeci się Świeci się Inicjalizacja, diody LED zapalają się na krótko,
sama inicjalizacja trwa około 2 sekund.
Zależnie od urządzenia:
- wszystkie urządzenia: LED zapalają się na krótko
- wersja DC: po krótkiej przerwie diody LED zapalają się dodatkowo jeden raz na krótko
Wyłączona Wyłączona Urządzenie jest wyłączone
Wyłączona Błyska w odstępach 2 s Gotowość do pracy, podano zasilanie, brak sygnału startu
Wyłączona Miga w odstępach 0,5 s Urządzenie pracuje, trwa rampa rozruchu lub zatrzymania (łagodny start albo łagodne zatrzymanie), w wersji M(X)R wyświetlany jest dodatkowo aktywny kierunek obrotów
Wyłączona Świeci się Urządzenie pracuje, rampa rozruchu została zakończona (Top-of-Ramp), w wersji M(X)R wyświetlany jest dodatkowo aktywny kierunek obrotów
Miga w odstępach 0,5 s Wyłączona Błąd


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl