Uwagi:
- używać śrubokręta 2 mm x 0,5 mm;
- zawsze ustawiać nastawy tak, aby pokrętła nastaw nie były w położeniu pomiędzy nastawami;
- powtarzane rozruchy mogą wyzwolić zabezpieczenie silnika.

Ustawianie momentu rozruchowego:
1. Ustawić Ramp-up (czas rozbiegu) na max.
2. Ustawić Ramp-down (czas wybiegu) na min.
3. Ustawić Initial torque (moment rozruchowy) na min.
4. Zadać sygnał sterujący przez kilka sekund. Jeżeli nie nastąpi natychmiastowy rozruch, to należy zwiększyć moment rozruchowy o jeden krok i spróbować ponownie. Powtarzać do chwili uzyskania efektu natychmiastowego rozruchu po zadaniu sygnału sterującego.

Funkcja kick-start
Jeżeli nastawienie maks. momentu rozruchowego nie wystarczy do uruchomienia silnika, należy wykorzystać funkcję kick-start, aby doprowadzić do zerwania tarcia statycznego poprzez zadanie maksymalnego momentu rozruchowego na czas 200 ms.
1. Ustawić Ramp-up (czas rozbiegu) na max.
2. Ustawić Ramp-down (czas wybiegu) na min.
3. Ustawić Initial torque na pozycję minimalnego momentu z funkcją kick-start.
4. Zadać sygnał sterujący przez parę sekund. Jeżeli po początkowym rozruchu, silnik się zatrzyma, należy przekręcić pokrętło Initial torque o jeden stopień do góry. Powtarzać do chwili, aż silnik będzie pracował po ustaniu funkcji kick-start.

Ustawienie czasu rozbiegu
1. Ustawić pokrętło Ramp-up na max. i uruchomić silnik.
2. Zmniejszać czas rozbiegu, aż do wystąpienia mechanicznego szarpnięcia.
3. Zwiększyć czas rozbiegu o jeden stopień.

Ustawienie czasu wybiegu
1. Ustawić Ramp-down na max. i odłączyć napięcie sterujące.
2. Zmniejszać czas wybiegu do chwili zauważenia szarpnięcia przy zatrzymaniu silnika.
3. Zwiększyć czas wybiegu o jeden stopień.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl