Softstart Danfoss MCD 3000Softstarty MCD 3000 w zakresie mocy od 7,5 - 800 kW są optymalnym rozwiązaniem problemów spotykanych podczas rozruchów 3-fazowych silników indukcyjnych.

Softstarty MCD3000 są dostępne dla dwóch maksymalnych napięć znamionowych:
• 200 V AC * 525 V AC
• 200 V AC * 690 V AC
Softstart MCD3000 firmy Danfoss posiada udoskonalony system elektroniczny do rozruchu silników elektrycznych. Wykonuje on cztery główne funkcje:

1. Rozruch.
2. Zatrzymanie: uwzględniając obie funkcje zatrzymania: łagodne zatrzymanie (wydłużony czas zatrzymania) oraz stałoprądowe hamowanie (zredukowany czas zatrzymania).
3. Zabezpieczenie elektroniczne silnika.
4. Monitorowanie pracy napędu.

Modele softstartu MCD3007-3132 posiadają stopień ochrony obudowy IP21 oraz mają lokalny panel sterowania zawierający przyciski startu, stopu i resetu. Mogą być montowane na ścianie lub instalowane w szafie sterowniczej.

Modele softstartu MCD3185 - 3800 posiadają stopień ochrony obudowy IP20 i muszą być montowane w szafie sterowniczej lub w innej obudowie.

Softstarty MCD3000 są kompletne i nie potrzebują dodatkowych modułów do zwiększenia ich funkcjonalności.

Automatyczna detekcja i kalibracja napięcia i częstotliwości zasilania eliminują potrzeby stosowania specjalnego osprzętu.

W układzie mocy w celu dostarczenia pełnych przebiegów sinusoidalnych na wszystkie trzy fazy zastosowane są układy przeciwstawnie podłączonych tyrystorów. MCD3000 może być stosowany z lub bez stycznika sieciowego, jeśli pozwalają na to lokalne przepisy prawne. 

Kod zamówieniowyZastosowania

Pompy
• zminimalizowanie uderzeń hydraulicznych w rurociągach podczas rozruchów i zatrzymań,
• obniżenie naprężeń na wale silnika,
• zredukowanie prądów rozruchowych,
• zabezpieczenie przed niedociążeniem pozwala uniknąć pracy z suchobiegiem,
• automatyczny reset zapewnia ciągłą pracę bez konieczności interwencji obsługi,
• kontrola kolejności faz zabezpiecza przed pracą pompy w odwrotnym kierunku,
• ciągła przeciążeniowa ochrona silnika zabezpiecza pracę pompy przed zanieczyszczeniami wewnątrz urządzenia,

Taśmociągi
• rozruch bez szarpnięć np. butelki nie przewrócą się ani nie potłuką,
• unikanie rozciągnięcia pasa transmisyjnego,
• płynne hamowanie bez szarpnięć,
• optymalne charakterystyki rozruchu dla różnych obciążeń silnika np. taśmociąg pusty lub załadowany,
• wydłużona żywotność mechaniczna,
• dłuższy okres pomiędzy przeglądami technicznymi,

Wirówki
• zapewnia wymagane ograniczenie naprężeń mechanicznych,
• krótszy czas rozbiegu w stosunku do rozruchu gwiazda/trójkąt,
• krótszy czas wybiegu dzięki hamowaniu stałym prądem i przeciwprądem,

Wyciągi narciarskie
• wyeliminowanie szarpnięć podczas uruchomień wyciągów wyraźnie poprawia komfort jazdy narciarzy,
• obniżenie prądów rozruchowych pozwala na rozruch relatywnie dużych silników ze źródeł o niewielkim zapasie mocy,
• płynny rozruch niezależnie od stopnia obciążenia wyciągu,
• kontrola kolejności faz zabezpiecza przed pracą w odwrotnym kierunku,

Kompresory
• zredukowanie uderzeń mechanicznych zwiększa żywotność kompresora, sprzęgła i silnika,
• ograniczenie wartości prądu przy rozruchu umożliwia rozruch dużych sprężarek nawet przy „miękkiej" sieci zasilającej,
• kontrola kolejności faz zabezpiecza przed pracą w przciwnym kierunku,
• ciągła przeciążeniowa ochrona silnika pozwala zabezpieczyć kompresor przed przedostaniem się ciekłego amoniaku,

Piły taśmowe
• skrócenie czasu wymiany taśmy, dzięki szybszemu zatrzymaniu piły,
• wydłużenie czasu pracy piły poprzez wyeliminowanie uderzeń momentu rozruchowego,
• łatwiejsze prowadzenie piły, powolny rozbieg pozwala dokładnie ustawić piłę,
• MCD 3000 posiada model termiczny silnika zezwalający na chwilowe przeciążenia, umożliwiając cięcie materiałów niejednorodnych,

Strugarki/dłuta
• obniżenie prądów rozruchowych,
• ciągła przeciążeniowa ochrona silnika zabezpiecza silnik przed unieruchomieniem obrabianego materiału,
• skrócenie czasu wybiegu dzięki funkcjom hamowania,

Młyny
• MCD 3000 posiada model termiczny silnika zezwalający na pracę z chwilowym przeciążeniem, co zapewnia ciągłość działania,
• model termiczny silnika pozwala również na maksymalne wydłużenie czasu rozruchu przy podwyższonym momencie startowym, jest to istotne przy uruchomieniu młyna z częściowym wsadem.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl