Softstarty Eaton Electric

Softstart Eaton DS4Układy łagodnego rozruchu do trójfazowych silników indukcyjnych:
• DS4-340-...-M(R)
• DS4-340-...-MX(R)DS4-340-...-M(R)
Sterowane w dwóch fazach softstartery od 2.2 do 11 kW do trójfazowych silników indukcyjnych.
Aparaty z uzupełnieniem typu „R" posiadają dodatkowo wewnętrzną funkcję nawrotu. Przy zastosowaniu jako stycznik półprzewodnikowy (układ rozruchu bezpośredniego) działa sterowanie „DOL", załączające silnik w optymalnej chwili czasowej i redukujące procesy przejściowe, prowadzące do wahań prądu i momentu obrotowego, które mogą osiągnąć do 20-krotnej wartości prądu znamionowego silnika.

M = Softstarter do trójfazowych silników indukcyjnych, (R) = z pracą nawrotną
DOL - metoda rozruchu do tłumienia stanów przejściowych
Softstarter do trójfazowych silników indukcyjnych
Moc znamionowa od 2.2 do 11 kW przy 400 V
Napięcie znamionowe 1 10 - 500 V z wewnętrzną funkcją nawrotu i bez
Asymetryczne sterowanie tyrystorów dla poprawy rozruchu
(Patent: PCT/EPOO/12938)

DS4-340-...-MX(R)
Sterowane w dwóch fazach softstartery z wewnętrznym układem obejścia od 7.5 do 15 kW do trójfazowych silników indukcyjnych.
Aparaty z uzupełnieniem typu „R" posiadają dodatkowo wewnętrzną funkcję nawrotu (7.5 - 15 kW). Specjalna metoda sterowania eliminuje zwykłą przy dwufazowej pracy składową stałą. Za pomocą DS4 można teraz uruchamiać także aplikacje, do których dotychczas konieczny był trójfazowy sterowany układ łagodnego rozruchu. DS4 w wersji MX(R) są przewidziane do standardowych wymagań.

MX = Softstarter z wewnętrznym układem obejścia do trójfazowych silników indukcyjnych
(R) = z pracą nawrotną
Moc znamionowa od 7.5 do 15 kW przy 400 V
Napięcie znamionowe 110 - 500 V z wewnętrzną funkcją nawrotu i bez
Asymetryczne sterowanie tyrystorów dla poprawy rozruchu
(Patent: PCT/EPOO/12938)

Przykłady zastosowań
• Częste i bezgłośne załączanie silnika włącznie z nawrotem
• Zastąpienie zestawów gwiazda-trójkąt
• Zastąpienie zestawów styczników nawrotnych
• Napędy pomp: łagodny start zapobiega udarom ciśnienia. Maleje mechaniczne obciążenie całej instalacji, a trwałość rośnie.
• Napędy wentylatorów: dzięki łagodnemu rozruchowi nie ślizgają się pasy klinowe, co eliminuje przedwczesne zużycie. Zwiększa się trwałość instalacji.
• Taśmociągi: taśma startuje powoli, nie przewracając przenoszonych przedmiotów. Cały system jest chroniony mechanicznie, a jego trwałość rośnie.

Wyposażenie dodatkowe
Bezzwłoczne bezpieczniki topikowe do półprzewodników
Bezpieczniki do ochrony DS4 przed zwarciem wzgl. do osiągnięcia typu koordynacji 2 do zewnętrznego nabudowania

Podstawy do bezpieczników

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl