Softstarty ABB

Wszystkie silniki służą do uruchamiania i napędzania różnych maszyn. Warunki obciążenia silnika będą różne zależnie od instalacji. Należy przy tym rozważyć głównie dwa czynniki, czyli hamujący moment obciążenia i moment bezwładności.

Hamujący moment obciążenia
Jest to siła hamowania oddziałująca bezpośrednio na wał silnika. Aby silnik był w stanie przyspieszać, musi być silniejszy niż to obciążenie. Moment przyspieszający to różnica między dostępnym momentem obrotowym silnika a momentem obciążenia. Wiele metod rozruchu obniża moment
obrotowy silnika, co przekłada się na niższy moment przyspieszający, a w konsekwencji wydłużenie rozruchu.

Moment przyspieszający = Dostępny moment obrotowy silnika - Hamujący moment obciążenia

Charakterystyka krzywej obciążenia zależy od instalacji. Pewne typowe rodzaje obciążenia pokazane są poniżej.

Wiele instalacji uruchamianych jest zazwyczaj bez obciążenia, a obciążenie przykładane jest dopiero wówczas, gdy silnik osiągnie prędkość znamionową. Obniża to moment obciążenia o około 10-50% w porównaniu z rozruchem pod obciążeniem.


Moment bezwładności
Występujący moment bezwładności, czyli masa koła zamachowego, odpowiada wielkości koła zamachowego przyłączonego do osi silnika. Instalacja z niewielkim moment em bezwładności nazywana jest zazwyczaj rozruchem normalnym, podczas gdy duży moment bezwładności nazywany jest rozruchem o wysokiej mocy.

Normalny rozruch
Niewielki moment bezwładności, krótki czas rozruchu, zazwyczaj stosowana jest klasa przekaźnika przeciążeniowego 10.

Występuje w takich instalacjach, jak np. pompy, sprężarki, ster strumieniowy i krótkie transportery taśmowe.

Rozruch o wysokiej mocy
Duży moment bezwładności, długi czas rozruchu, zazwyczaj wymagana jest klasa przekaźnika przeciążeniowego 30.

Występuje w takich instalacjach, jak np. wentylatory, kruszarki, młyny i długie transportery taśmowe.

Większy moment bezwładności wymaga dłuższego czasu rozruchu w przypadku takiego samego silnika i takiego samego hamującego momentu obciążenia. W poniższej tabeli podane jest orientacyjnie, jak długo trwa rozruch przy użyciu 3 metod rozruchu w różnych warunkach obciążenia.

  Przybliżony czas rozruchu
Bezpośredni Rozrusznik
gwiazda-trójkąt
Softstart
(czas stopniowej zmiany 10 s)
Silnik bez obciążenia 0,2-0,5 s 0,4 s 1 s
Silnik przyłączony do instalacji
z małym kołem zamachowym
(normalny rozruch)
2-4 s 3-6 s 6 s
Silnik przyłączony do instalacji
z dużym kołem zamachowym
(rozruch o wysokiej mocy)
6-8 s 8-12 s 8-12 sPowyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl