Softstarty ABB

Zazwyczaj softstart przeprowadza uruchamianie i zatrzymywanie liniowo obniżając lub podnosząc napięcie. Liniowa zmiana napięcia niekoniecznie skutkuje liniową zmianą momentu obrotowego lub prędkości. Tutaj przydaje się regulacja momentu obrotowego. Jeśli jest stosowana stopniowo zmiana momentu obrotowego, to nie napięcie jest liniowo podnoszone lub obniżane, lecz moment obrotowy. Odbywa się to przez użycie pętli regulacji, w której moment obrotowy obliczany jest przez pomiar zarówno napięcia, jak i prądu. Ten moment obrotowy porównywany jest z wymaganym momentem obrotowym i napięcie jest tak regulowane, aby nastąpiła wymagana zmiana momentu.

Regulacja momentu obrotowego jest szczególnie przydatna do zatrzymywania pomp, których gwałtowna utrata prędkości może spowodować hydrauliczne uderzenie wody i zmiany ciśnienia, skutkujące poważnym zużyciem mechanicznym pompy, zaworów i instalacji rurowej.

Podczas przeprowadzania zatrzymania przez normalne stopniowe obniżanie, napięcie zaczyna być obniżane, gdy tylko zostanie wydane polecenie zatrzymania. Jednak w miarę, jak napięcie się zmniejsza, prąd się zwiększa. Jest to spowodowane tym, że silnik stara się utrzymywać swój bieżący stan. Ponieważ moment obrotowy zależy zarówno od napięcia, jak i natężenia, więc będzie pozostawał właściwie niezmieniony. Dopiero po pewnym czasie, gdy napięcie wystarczaj ąco spadnie, nastąpi gwałtowny spadek prądu i momentu obrotowego, a silnik nagle zatrzyma się. Takie zatrzymanie, chociaż znacznie lepsze niż bezpośrednie, będzie niewystarczające w wielu instalacjach pomp, co sprawia, że konieczne jest znalezienie lepszego rozwiązania.


Regulacja momentu obrotowego nie obniża stopniowo napięcia, lecz moment obrotowy. Zmusza to silnik to natychmiastowego zmniejszenia prędkości i przeprowadzenia kontrolowanego hamowania aż do momentu całkowitego zatrzymania, patrz wykres po prawej stronie.


Dobre panowanie nad momentem obrotowym silnika jest niezbędne, aby zapobiegać hydraulicznym uderzeniom wody. Jest jednak potrzebne coś więcej, mianowicie odpowiednio zaprojektowana krzywa momentu obrotowego. Liniowe obniżanie momentu obrotowego nie jest bowiem najlepszym sposobem na zatrzymanie pompy. Przez wiele lat współpracy z producentami pomp firma ABB zdobyła wystarczająco dużo wiedzy o tym, jak najlepiej zatrzymywać pompy. Przeprowadziwszy tysiące prób i symulacji z pompami i silnikami w różnych kombinacjach, firma ABB opracowała optymalną krzywą zatrzymania — idealny sposób na zatrzymanie pompy.


Powyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl