Softstarty Eaton Electric

Dobór układu łagodnego rozruchu opiera się na znajomości nie tylko parametrów silnika podanych na jego tabliczce znamionowej, ale przede wszystkim na znajomości całego urządzenia i sposobu jego pracy. Poniżej podano kilka danych, o których należy pamiętać dobierając softstarter.

Rodzaj aplikacji

Typowe urządzenia napędzane przez silniki można podzielić z uwagi na przebieg momentu obciążenia w funkcji prędkości.
• W pompach i wentylatorach moment obciążenia jest proporcjonalny do kwadratu prędkości. Ten typ urządzeń jest często uruchamiany za pomocą układów łagodnego rozruchu.
• Sprężarki tłokowe, młyny, kruszarki mają moment stały w funkcji prędkości. Rozruch tych urządzeń softstarterem możliwy jest pod pewnymi warunkami np.: zawory obejściowe w sprężarkach tłokowych muszą być otwarte do chwili zakończenia rozruchu.

Parametry silnika

Parametry silnika, takie jak prąd nominalny i napięcie pracy, są podstawowymi danymi uwzględnianymi w trakcie doboru softstartera. Parametry silnika można odnaleźć w danych katalogowych, bądź odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na obudowie silnika.

Moment bezwładności silnika i obciążenia

Urządzenia takie jak wirówki, niektóre rodzaje wentylatorów (osiowe) charakteryzują się dużym momentem bezwładności. Silnik napędzający takie urządzenie będzie rozpędzał się powoli. Jednoczenie takiemu rozruchowi może towarzyszyć znaczny prąd. Należy to uwzględnić dobierając softstarter.

Czas rozruchu i prąd rozruchowy

Do uruchomienia urządzenia wymagany jest moment napędowy oraz czas. Z momentem napędowym wiąże się prąd jaki trzeba dostarczyć do silnika w trakcie rozruchu urządzenia. Różne urządzenia potrzebują różnego prądu oraz czasu do rozruchu.
• Silnik napędzający pompę będzie potrzebować w trakcie rozruchu 3-krotnego prądu nominalnego. Silnik o tej samej mocy napędzający kruszarkę będzie wymagał 4- do 5-krotnego prądu nominalnego. Czas rozruchu obydwu urządzeń będzie różny. Pompa zakończy rozruch przed upływem 10 sekund, natomiast kruszarka dopiero po pół minucie.
Pomimo takiej samej mocy silników dla każdej z maszyn trzeba będzie zastosować inny softstarter.

Cykl obciążenia

Każdy softstarter ma podany znamionowy cykl obciążenia, który określa m.in. dopuszczalną ilość rozruchów w ciągu godziny, dopuszczalny prąd rozruchowy oraz czas jego trwania. Parametrów tych nie można przekraczać w trakcie eksploatacji. Jeśli np. urządzenie sterowane softstarterem wymaga większej ilości rozruchów w ciągu godziny, to należy przewymiarować układ łagodnego rozruchu.

Warunki pracy

Każde urządzenie można eksploatować w określonych warunkach środowiskowych. Dobierając softstarter należy zwrócić uwagę m.in.: na temperaturę pracy, wilgotność, zapylenie w miejscu jego pracy. Jeśli w pobliżu zamontowane są inne aparaty elektryczne wydzielające ciepło to warunki chłodzenia softstartera mogą ulec pogorszeniu. Należy wtedy np. zwiększyć odstęp lub/i zapewnić dodatkową wentylację. Nadmierne zapylenie będzie prowadzić do utrudnień w odprowadzaniu ciepła i przegrzewania urządzenia, a w przypadku elementów wirujących (jak wbudowane wentylatory) do ich przyspieszonego zużycia.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl